Ouderraad

Doel van de Ouderraad
De Ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders van locatie Alfrink en vormt een schakel tussen ouders onderling en ouders en school.
Het team van de school informeert de OR met betrekking tot zaken zoals onderwijs en ontwikkelingen binnen de Dr. Schaepmanstichting. Indien nodig vraagt zij advies aan de OR.
Eén van de OR-leden heeft ook zitting in de MR.

De OR organiseert in samenwerking met het team allerlei activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden.

De OR komt zes keer in een schooljaar bijeen om te vergaderen. Hierbij zijn de leden van de OR, het MR-lid, de directeur, de locatieleider en één teamlid aanwezig. Zaken die in de vergadering besproken worden, worden in notulen vastgelegd.
Deze notulen kunnen altijd door ouders ingezien worden. Dit kan bij de locatieleider of de secretaris van de OR.

Activiteiten Ouderraad
In samenwerking met de OR en de teamleden worden activiteiten georganiseerd. Per activiteit kunnen er ook ouders van buiten de OR gevraagd worden om te helpen. Zonder de hulp van deze ouders zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan. De OR bedankt daarom deze ouders voor hun inzet.

Een groot aantal activiteiten worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage die ouders voor hun kind betalen. Het kamp voor groep 7-8 wordt gefinancierd vanuit de kampbijdrage, betaald door de ouders waarvan het kind in 7-8 zit.

Activiteiten

 • Kermis: regelen van oliebollen voor de kinderen
 • Kinderboekenweek: verzorgen van drinken bij de voorleesavond
 • Herfstwandeling groep 1 t/m 4: verzorgen van boodschappen
 • Actie schoenmaatje voor groep 5 en 6: Or betaalt de verzendkosten van de dozen
 • Sinterklaas: versieren van de school, vullen van de schoentjes, verzorgen van de cadeautjes voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Voor elk kind van groep 5 t/m 8 een envelop met geld voor het lootje trekken
 • Kerstmis: versieren van de school, regelen van de kerstmaaltijd voor de kinderen van groep 1 t/m 4, voor groep 5 t/m 8 enveloppen met geld voor het kerstbuffet. Kerstborrel na afloop van de kerstmusical
 • Carnaval: verzorgen van de boodschappen
 • Schoolfotograaf: assisteren van de fotograaf
 •  Open Huis: mede organiseren van de dag en gedurende de dag aanwezig zijn van OR-leden
 • Pasen/ Witte Donderdag: verzorgen van de matzes bij de viering en verzorgen van overige   boodschappen
 • Bloemenactie: in-en verkoop van de bestelde bloemen
 • Schoolreisje: verzorgen van de boodschappen en indien gewenst zorgen voor begeleiding
 • Kamp groep 7-8: verzorgen van de boodschappen en het samenstellen van de kampkrant
 • Afscheid groep 8: verzorgen van het afscheidsfeest

De Avondvierdaagse wordt door de OR georganiseerd (regelen van posten, verzorgen van boodschappen, verzorgen van iets leuks voor de kinderen tijdens de slotavond) maar valt niet onder de verantwoording van locatie Alfrink. De Avondvierdaagse is niet in de begroting meegenomen maar moet uit de eigen opbrengst bekostigd worden.

Mocht u na het lezen van het verslag nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan één van de ouders van de OR.

Heeft u vragen over het onderwijs, de school of vragen van andere aard en wilt u hiermee niet direct naar de leerkracht/schoolleiding, dan kan de OR misschien de schakel voor u zijn tussen u en de school.

Jaarverslag